Фолклорен празник „Бели нощи“ -концерт на оркестър „Видин“

Фолклорен празник „Бели нощи“ -концерт на оркестър „Видин“
Място: с. Бели извор-център