Корейски лагер корейска храна, традиционни игри и традиции

Корейски лагер корейска храна, традиционни игри и традиции
Място: Младежки център- Враца