Среща и представяне на стихосбирката на Параскев Торбов – Паро „Животът ме зове“

Среща и представяне на стихосбирката на Параскев Торбов – Паро „Животът ме зове“

Място: читалня на библиотека при НЧ „Развитие – 1869“