Поклонение на лобното място на Христо Ботев

Поклонение на лобното място на Христо Ботев

Място: местност „Камарата“