Откриване на документална фотоизложба „Вчера, днес, утре“

Откриване на документална фотоизложба „Вчера, днес, утре“

Място: Младежки дом Враца