„Празник на Згориград - селище на горди планинци“

„Празник на Згориград  - селище на горди планинци“

Място: пред НЧ „Пробуда – 1926“, с. Згориград