Община Враца уведомява за предстоящо провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с постъпило уведомително писмо от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“ с адрес:бул. „ Стефансон“ № 5А , гр. София за предстоящо провеждане на растителнозащитни мероприятия, Община Враца уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ.

Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Препаратът е разрешен за употреба в Р.България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита № 0031/5-20.08.2020 г. и с Заповед №- РД 11 – 1854/12.08.2020 г. на Министерството на земеделието и горите. Активното вещество е 360 г/л глифозат, с партиден № АМ00-А03NHOO7-FFYV. НАСА ТАФ не е токсичен за пчели! Карантинен срок 30 дни, при доза 2% – 4% разтвор.

Пръскането ще бъде извършено по следния график:

 На 13.05.2024г. – 15.05.2024 г. - междугарие Враца – Бели извор;

 На 16.05.2024г. – 22.05.2024 г. – междугарие Бели извор - Криводол;

 На 23.05.2024г. – 31.05.2024 г. – междугарие Криводол - Бойчиновци;

 На 03.06.2024г. – 05.06.2024 г. – междугарие Бойчиновци - Мърчево;

 На 06.06.2024 – 14.06.2024 г. – междугарие – Бойчиновци - Монтана;

 На 17.06.2024г. – 28.06.2024 г. – междугарие – Монтана - Берковица. Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в Подрайон „Бойчиновци“.