Среща с детската писателка Вероника Любенова

Среща с детската писателка Вероника Любенова

Място: Читалня на НЧ „Развитие – 1869“