Краеведска разходка „Пролетни празници“ и представяне на сборник „По дрехите посрещат“

Краеведска разходка „Пролетни празници“ и представяне на сборник „По дрехите посрещат“

Място: НЧ „Фар – 1930“, с.Паволче