Втори традиционен празник на лучника „Горнопещенски лучник“

Втори  традиционен празник на лучника „Горнопещенски лучник“

Място: с. Горно Пещене, площад пред кметството