„Грозното пате“

„Грозното пате“

Място: куклена зала на ДКТ