Среща и представяне на стихосбирката на Бойка Серафимова „Понякога душата ми е болка“

Среща и представяне на стихосбирката на Бойка Серафимова „Понякога душата ми е болка“

Място: читалня на НЧ „Развитие-1869“