Среща и представяне на романа на Нора Пенева “Буки“

Среща и представяне на романа на Нора Пенева “Буки“
Място: читалня на НЧ „Развитие – 1869“