„Убийството на Гонзаго“ от Недялко Йорданов

Убийството на Гонзаго“ от Недялко Йорданов

Място: камерна зала на ДКТ