„Коледна неразбория“

„Коледна неразбория“  

Място: куклена зала на ДКТ