Архив МДТ

 

2023 г.

2022 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 300 лева

Такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2021 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 300 лева/съгласно чл.107,ал.1 от ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021 г.; ДВ бр.104/2020г./ 

Такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2020 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 400 лева

Такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2019 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

 

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 400 лева

Такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2018 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

данък върху таксиметров превоз на пътници – 400 лева

такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2017 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

Данък върху таксиметров превоз на пътници – 400 лева

Такса за притежаване на куче – 12 лева 

 

2016 г.

Такса битови отпадъци.

Данък недвижими имоти.

Данък превозни средства.

Такси административни услуги.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

Номенклатура и размер на патентните дейности.

 

2015 г.

Такса битови отпадъци 2015 г.

Данък недвижими имоти 2014 г.

Данък превозни средства 2014 г.

Такси административни услуги 2014 г.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Номенклатура и размер на патентните дейности.

 

2014 г.

Такса битови отпадъци 2014 г.

Данък недвижими имоти 2014 г.

Данък превозни средства 2014 г.

Такси административни услуги 2014 г.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2014 год.

 

2013 г.

Такса битови отпадъци 2013 г.

Данък недвижими имоти 2013 г.

Данък превозни средства 2013 г.

Такси административни услуги 2013 г.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2013 год.

 

2012 г.

Такса битови отпадъци 2012 г.

Данък недвижими имоти 2012 г.

Данък превозни средства 2012 г.

Такси административни услуги 2012 г.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2012 год.

 

2011 г.

Такса битови отпадъци 2011 г.

Данък недвижими имоти 2011 г.

Данък превозни средства 2011 г.

Такси административни услуги 2011 г.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2011 год.

 

2010 г.

Такса битови отпадъци 2010 г.

Данък недвижими имоти 2010 г.

Данък превозни средства 2010 г.

Такси административни услуги 2010 г.

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2010 год.

 

2009 г.

Такса битови отпадъци 2009 г.   

Данък недвижими имоти 2009 г.

Данък превозни средства 2009 г. 

Номенклатура и размер на патентните дейности - 2009 год. 

Такси административни услуги 2009 г. 

 

2008 г.

Такса битови отпадъци 2008 г.   

Данък недвижими имоти 2008 г. 

Данък превозни средства 2008 г.  

Такси административни услуги 2008 г.