Ритуал по „Спасяване на честния кръст“ – Богоявление

Ритуал по „Спасяване на честния кръст“ – Богоявление

Място: при моста за Згориград