Освещаване бойното знаме на ВФ 54990 Враца

Освещаване бойното знаме на ВФ 54990 Враца

Място: при моста за Згориград