Среща и представяне на новата книга на Захари Карабашлиев“- „Рана“

Среща и представяне на новата книга на Захари Карабашлиев“- „Рана“

Място: читалня на РБ „Христо Ботев“