Тестват системата за ранно оповестяване

На 02.10.2023г. от 11:00ч. ще се проведе тест на Интегрираната към Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) локална система за оповестяване на АЕЦ Козлодуй. 

Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени) в 30 километровата зона за неотложни защитни мерки на АЕЦ Козлодуй.