Тържествена вечер „Роден край” с. Горно Пещене

Тържествена вечер „Роден край” с. Горно Пещене

 

Място: площад „Свобода” с. Горно Пещене