Празничен концерт, посветен на 70 годишния юбилей на ЦПЛР „Център за работа с деца”

Празничен концерт, посветен на 70 годишния юбилей на

ЦПЛР „Център за работа с деца”

Място: салон но НЧ „Развитие - 1869”