Покана за заключителна пресконференция по проект: „Екологични и рециклиращи администрации”

   Във връзка с приключване изпълнението на демонстрационен проект: „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,  имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция, която ще се състои на 13 юни 2023 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Враца.

   Проектът осигури на гражданите, търговските обекти, офис сградите допълнителни възможности за висококачествено разделно събиране на образуваните от тях рециклируеми отпадъци, извън тези - обхванати от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и останалите масово разпространени отпадъци.

   Демонстрационният проект е реализиран на територията на град Враца, където преобладава концентрация на офиси, търговски центрове, административни и обществени сгради. Обособени са 10 броя площадки, като на всяка една от тези площадки са разположени по 3 броя подземни контейнери с обем 1,5 м3.

   На пресконференцията ще се представи информация за изпълнението на дейностите по проекта, постигнатите резултати и положителните ефекти от изпълнението му.

   Събитието е отворено за медиите и широката общественост.