Поклонение на лобното място на Христо Ботев в м. Камарата

Поклонение на лобното място на Христо Ботев в м. Камарата

Място: м. Камарата