Среща на кмета на Община Враца с ръководителите на 75-тия НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-Околчица”

Среща на кмета на Община Враца с ръководителите на 75-тия НТП „По пътя на Ботевата чета-Козлодуй-Околчица”

Място: с. Баница