Анкетно проучване за идентифициране на проблемите и потребностите на територията на потенциалната МИГ Борован-Враца-Вършец за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 - 2027 г.

    Общините Борован, Враца и Вършец са в процес на създаване на местна инициативна група, която ще обхваща територията на община Борован, община Вършец и 22 населени места от община Враца (с. Баница, с. Бели извор, с. Веслец, с. Вировско, с. Власатица, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Девене, с. Згориград, с. Костелево, с. Лиляче, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Нефела, с. Оходен, с. Паволче, с. Тишевица, с. Три кладенци, с. Челопек, с. Чирен).

    За тази територия ще бъде изготвена Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 - 2027 г.

    Настоящето анкетно проучване се провежда с цел идентифициране на проблемите и потребностите на територията, набирайки информация от широк кръг местни заинтересовани страни.

    Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите няколко минути за попълване на настоящата анкетна карта в срок до 10.06.2023 г.

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9dMb30Rb-lgoW9K4nY3gX4brsLLTCrsmzdteSV1xsGt9kYw/viewform?usp=sf_link