План за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С цел отразяване интересите на максимално широк кръг от граждани и заинтересовани страни, Ви предоставяме възможност да направите своите предложения и допълнения за актуализацията на Програма за реализация на „Плана за интегрирано развитие на Община Враца 2021-2027 г.“

За тази цел, моля да свалите и попълните образеца на „Фиш за проектна идея“, както и да вземете участие в анкетното проучване като отворите анкетата на следния линк https://survey.alchemer.eu/s3/90564906/2021-2027-1.

 

Попълненият фиш следва да изпратите на следния електронен адрес: piro.vratsa@gmail.com.

 

Сърдечно Ви благодарим за активността и изразената гражданска позиция!

 

Срокът за изпращане на Вашите предложения е до 04.06.2023 г.

 

Разчитаме на Вашето активно участие, като Ви благодарим за ангажираността към бъдещето на община Враца!