ПОКАНА до медиите и обществеността

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Община Враца, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, има удоволствието да ви покани на

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ

„КОМПЛЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА“

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

            Пресконференцията ще се състои на 7 април 2023 г. (петък) от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Враца.

            На събитието Екипът за управление на проекта ще представи информация за изпълнените до този момент дейности по проекта и постигнати резултати.

            Заповядайте! Ще ви очакваме!

13:30 – 13:45 часа: Регистрация на участниците

13:45 – 14:00 часа: Откриване на пресконференцията

14:00 – 14:30 часа: Представяне на постигнатите резултатите по проекта

14:30 – 15:00 часа: Дискусия

15:00 часа: Закриване на пресконференцията