Общоградско лазаруване и концерт на АНПТ „Вратица” към „НЧ Развитие-1869” и участие на ПТС „Хемус” към Община Враца и ПТС „Радост” към ЦПЛР „ЦРД” - Враца

Общоградско лазаруване и концерт на АНПТ „Вратица” към „НЧ Развитие-1869” и участие на ПТС „Хемус” към Община Враца и ПТС „Радост” към ЦПЛР „ЦРД” - Враца

Място: пл. „Христо Ботев”