Тестват локалната система за оповестяване

На 3 април 2023 година от 11:00 часа ще се проведе тест на Локална система за оповестяване на АЕЦ "Козлодуй". Симулацията ще се проведе чрез задействане на крайните акустични усстройства в 30-километровата зона за неотложни мерки на АЕЦ "Козлодуй".