МИГ

Заключителна конференция по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец“

Проведени обществени обсъждания на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група „Борован - Враца - Вършец“

Покана за участие в заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец”

Покана за участие във форум за консултиране и обществено обсъждане на Проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Борован – Враца - Вършец

Проведе се ново учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец”

Покана за участие в обучениe на местни лидери и заинтересовани страни

Покана за участие в Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група «Борован - Враца - Вършец»

Проект на Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група «Борован - Враца - Вършец»

Приключиха информационните срещи за представяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Борован – Враца – Вършец“

Покана за участие в обучение на представители на партньорите по проект "Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец"

Приключиха първите три форума по проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“

Покана за участие във форум за обсъждане на социално икономически анализ, основа за разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец на 13.09.2023 г. от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Борован

Проект на Устав на МИГ Борован - Враца - Вършец

Покана_учредяване_МИГ Борован-Враца-Вършец

Проект на Устав на МИГ Борован-Враца-Вършец

Проект на Вътрешни правила_МИГ Борован-Враца-Вършец

Условия за допустимист на МИГ 2023-2027

Регистрационна_форма_МИГ Борован-Враца-Вършец

 Декларация физическо лице

1_Обща презентация ВОМР - МИГ_м.05.2023.ppt

2_ Инфосрещи МИГ_м. 05.2023.ppt

3_ Инфосрещи МИГ_м. 05.2023.ppt

ПРИКЛЮЧИХА ПЪРВИТЕ ШЕСТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИГ БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ“

Анкетно проучване за идентифициране на проблемите и потребностите на територията на потенциалната МИГ Борован-Враца-Вършец за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 - 2027 г.

Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ група Борован-Враца-Вършец”