Заключителна пресконференция по проект: „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

 

 

П О К А Н А
До медиите и обществеността

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Враца, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ , има удоволствието да ви покани на

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“,

финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Пресконференцията ще се състои на 22 март 2023 г. (сряда) от 11:00 часа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, находящ се на адрес: гр. Враца кв. „Медковец”, ул. „Огоста” № 3.
На събитието Екипът за управление на проекта ще представи информация за изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати.
Заповядайте! Ще ви очакваме!

С УВАЖЕНИЕ,
КАЛИН КАМЕНОВ
Кмет на Община Враца

 

П Р О Г Р А М А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОЕКТ: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ”
,

Дата: 22 март 2023 година
Място: Община Враца, Център за социална рехабилитация и интеграция

11:00 - 11:15 часа     Регистрация на участниците
11:15 - 11:30 часа     Откриване на заключителната пресконференция
11:30 -12:00 часа      Представяне на резултатите от изпълнението на проекта от ръководителя на проекта
12:00 - 12:15 часа     Дискусия
12:15 часа                Закриване на пресконференцията