Подадени са проекти за обновяване на училища и детски градини

 

Община Враца е сред първите подали проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост за обновяване на базите на детски и учебни заведения. Четирите предложения са на обща стойност от над 7 млн. лв. и включват ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на ИОУ „Васил Левски“, НУ „Иванчо Младенов“ и Детска градина „Единство Творчество Красота“. Това заяви заместник-кметът Цветан Стойчков по време на традиционната среща с медиите „Кафе с кмета“.

Сред подадените проекти е и този за обновяването на дворното пространство в детска градина „Брезичка“ в ж.к. „Младост“, чиято стойност е близо 400 000 лв.

На пресконференцията инж. Стойчков представи и предложенията, подадени за финансиране от ПУДООС в населени места на Враца. В Горно Пещене се предвижда обособяване на автобусна спирка и зона за развлечение, в Тишевица – зона за отдих с открита сцена, в село Девене – фитнес площадка с уреди, а в Три кладенци – изграждане на екологичен кът за спорт. Търсеното финансиране е за близо 60 000 лв.