Жилищните квартали, градската среда и пътищата са основни приоритети за 2023 година

 

През настоящата година основните усилия на местната администрация ще бъдат насочени към инвестициите в междублокови пространства в кварталите, градската среда и ремонт на пътища в града и населените места.

Прогнозните разчети на бюджетните разходи през 2023 година са в размер на над 109 млн. лв. „Поради липсата на приет Държавен бюджет, приходите и разходите на общините трябва да са обвързани с направените през същия период на предходната година. Въпреки това, имаме подготвени конкретни предложения, които ще бъдат реализирани в рамките на мандата. Ключови приоритети са кварталите на Враца, артериите в града и в населените места, както и градската среда“ – каза кметът Каменов по време на пресконференция и допълни, че са предвидени средства за реализиране на социални политики, както и за обновяване на спортната инфраструктура.

Основните акценти от разчетите за 2023 година са:

Ключови проекти:

Парк „Сениче“ – осигурени 1 316 000 лв.;

Път Чирен – Девене – 1 528 700 лв.;

Улици в града и селата – над 3 млн. лв.;

Покрита детска площадка в ж.к. „Младост“ – 140 000 лв.;

Оборудване на кабинети „Монтесори“ – 70 000 лв.;

Инфраструктура в града:

Близо 1,5 млн. лв. за ремонт на улици;

Над 1 млн. лв. за ремонт на тротоари и междублокови пространства;

Над 400 000 лв. за изграждане на паркинги в кварталите;

Населени места:

Над 1,5 млн. лв. за ремонт на пътища;

Над 340 000 лв. за бетониране;

200 000 лв. за соларни лампи за селата;

 220 000 лв. за видеонаблюдение;

Култура и туризъм

355 500 лв. за събития и инициативи;

60 000 лв. за читалища;

55 000 лв. за програма за туризма;

Социална политика:

190 000 лв. за подпомагане на новородени – 500 лв. за новородено и по 550 лв. за близнаци;

100 000 лв. за помощи за намалени цени на пътувания;

45 000 лв. за Фонд асистирана репродукция;

Спорт

Близо 600 000 лв. за спортните клубове;

Ремонт на плувен басейн – 753 729 лв.;

Отоплителна инсталация зала „Вестител“ – 306 000 лв.;

Предстои предложенията на Община Враца да бъдат разгледани от местния парламент.