Бюджет на Община Враца за 2024 г.

Период 01.01 - 31.01.2024 г.                                                                           Публикувано на 23.02.2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

 

        Публикувано на 19.02.2024 г.

        Бюджет на Община Враца за 2024 г. приет с Решение № 81/13.02.2024 г. на Общински съвет - Враца

 

Покана 1 за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година на 25.01.2024 г.

Покана 2 за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2024 година на 25.01.2024 г.

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 година на 25.01.2024 г.

 

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2024 г.