Данъчна кампания

Дирекция "Местни данъци и такси" приканва гражданите и собствениците на фирми да заплатят местните си данъци и такса за битови отпадъци за текущата година. При плащане на целия размер в срок до 2 май могат да се възползват от 5 процента отстъпка. Плащането е възможно и преди получаване на годишното данъчно съобщение.