Фалирало дружество с над 100 милиона задължения иска да блокира сметки на Община Враца

 

Обявеното в несъстоятелност дружество „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, което има стотици милиони задължения към фирми и служители, е отправило покана за доброволно изпълнение към Община Враца за сумата от 8 433 592,29 лв.

Към момента “ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД дължи на местната администрация над 7 милиона лева, както и над 100 милиона лева към Българска банка за развитие, НАП, „Инвестбанк“ АД, служители и фирми в страната.

Дружеството е изпълнител по Етап 2 на Водния цикъл и е отговорно за некачественото изпълнение на строително-ремонтните дейности и наложените неустойки по проекта.

Договорът между Община Враца и „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ е сключен през 2012 година, като срокът за неговото изпълнение е до началото на 2015 година. В началото на първия мандат на кмета Калин Каменов е установено, че към декември 2015 година дружеството не е изпълнило и 50% от предвиденото в договора, а реализираните ремонтни дейности са некачествени.

След множество срещи и съдебни спорове, Община Враца прекратява договора с „ПОННСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ през 2019 година.

През 2022 година Общината прави валидно прихващане – дружеството дължи 7 160 034 лв., местната администрация – 6 679 622 лв.

След обявяването му в несъстоятелност, Община Враца няколкократно прави опити да получи дължимите суми. През 2022 година синдикът на „ПОННСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД /н/ - Иво Велчевски прави искане пред Софийски градски съд да му бъде разрешено заплащането на необходимата такса за издаването на изпълнителен лист срещу Община Враца /за получаване на дължими суми за частично изпълненото по проекта за Воден цикъл/. С Определение Софийски градски съд остава без уважение искането на синдика.

Въпреки това, синдикът Иво Велчевски предприема действия по издаването на изпълнителен лист, като на 6 февруари 2023 година е връчена покана за доброволно изпълнение в местната администрация.

Община Враца своевременно е предприела мерки срещу изпълнителния лист и действията на синдика, като днес е подаден иск за спиране на изпълнението.

Подадени са и сигнали срещу действията на синдика до всички компетентни органи, като целта е да бъде извършена пълна проверка.