Всички служители на БКС са ангажирани с почистването на града

 

Близо две денонощия служителите на БКС са ангажирани с отстраняването на щетите, причинени от ураганния вятър в града. Стотици са сигналите, подадени от граждани. Екипите са разпределени на групи, с цел по-голяма ефективност. Към момента продължава премахването на изкоренени дървета, счупени клони, увредени рекламни табели и пътни знаци, оградни съоръжения и повредени съдове за битови отпадъци.

Община Враца призовава гражданите, представителите на спортни клубове и организации, които имат възможност и желание, да окажат съдействие на служителите на БКС като съберат паднали клони, ламарини и др. от предблоковите пространства и ги оставят до контейнерите за смет. По този начин значително ще бъде улеснена работата на общинското предприятие, а градът ще се възстанови по-бързо от пораженията на природната стихия.

Освен пораженията в града, ураганният вятър нанесе щети и в населените места. Над 15 е броят на селата, в които електрозахранването е прекъснато частично или изцяло. Община Враца е сигнализирала електроразпределителното дружество, което е ангажирало всичките си екипи и работи по възстановяване на електрозахранването. В голяма част от населените места има паднали дървета и стълбове на уличното осветление, както и увредени къщи и постройки.