„Сирена и Виктория” от Ал.Галин

„Сирена и Виктория” от Ал.Галин

Място: балетна зала на ДКТ