Концерт на Духов оркестър при НЧ. „Развитие-1869” при подходящо време

Концерт на Духов оркестър при НЧ. „Развитие-1869”

при подходящо време

Място: пред НЧ. „Развитие-1869”