Временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

 

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на обект, днес (30.11.2022 г.) до 17.00 ч. временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“. Промяната се отнася за участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Създадена е временна организация и безопасност на движението.