Тържество посветено на 145 години от освобождението на Враца от турско робство.

Тържество посветено на 145 години от освобождението на Враца от турско робство.

Място: хълм „Калето”  /хижата/