Фестивал на културното наследство „Врата към Враца”- откриване /по програма/

Фестивал на културното наследство

„Врата към Враца”- откриване /по програма/

Място: ул. „Търговска” / бул. „Христо Ботев”