Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година, за населените места на територията на Община Враца