Временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

 

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни дейности на 16 и 17.08.2022 г. (вторник и сряда) в периода от 08.00 до 17.00 ч., временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“. Промяната се отнася за участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Създадена е временна организация и безопасност на движението.