Покана за обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация, във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Обществената консултация ще се проведе на 23.08.2022 година /вторник/ от 16:30 часа в Конферентната зала на Община Враца при спазване на евентуално въведени и действащи противоепидемични мерки в страната към момента на провеждане на същата.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:obshtinavr@b-trust.org или в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца в срок до 17.00 часа на 23.08.2022 година.