ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

С предлаганото изменение на Наредбата се предвиждат промени, свързани с актуализиране на размера на наемната цена на квадратен метър жилищна площ, както и на размера на корекционния коефициент по чл. 40, ал. 2 от Наредбата,  с който се определя продажната цена на общинските жилища на правоимащите лица.

Предвиждат се и изменения на условията за кандидатстване за настаняване под наем в общински жилища, като се разширява териториалният обхват на изискванията за липса на недвижимо имущество.

Обществената консултация ще се проведе на 23 август 2022 г., от 17.30 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Враца е публикуван проектът, придружен с мотиви за неговото приемане.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца.