„Престъпление и наказание” от Ф.М.Достоевски

„Престъпление и наказание” от Ф.М.Достоевски

Място: камерна зала на ДКТ