Тържествено заседание на Общински съвет - Враца

Тържествено заседание на Общински съвет - Враца

Място: градска концертна зала