Временно се ограничава движението по ул. „Цвятко Бобошевски“

 

На 05.05.2022 г. (четвъртък), в интервала от 08.00 ч. до 17.00 ч. временно ще бъде затворена за движение ул. „Цвятко Бобошевски“ в участъка между ул. „Христанчо Матов“ и ул. „Димитраки Хаджитошев“.

Създадена е временна организация и безопасност на движението.